Hang Zhou Tronstol technology Co., Ltd.
Hang Zhou Tronstol technology Co., Ltd.
Conveyor C15
right side of Conveyor
detail of Conveyor
Conveyor C15

Giao hàng C10

Vui lòng xuống dưới để hiểu các thông số và thông tin.

Ứng dụng Máy chuyển hàng PCB (C-15) được dùng để kết nối các thiết bị PCB với nhau, màn điều tra ảo trong quá trình phân tích chất lượng của bất kỳ tiến trình phát triển sản phẩm điện tử, hay thậm chí có thể sử dụng trong bộ phận lắp ráp bằng mã PCB hay hay Bộ đệm PCB (PCB) bây giờ là bộ điều chỉnh thiết bị


của NHP; Máy chuyển dạng C10


Chỉnh chính xác độ rộng


  • vận hành mịn, PCB thắng ngon ngon ngon trói;39; để bị kẹt Tham số BSJdZ của NHsp; Máy chuyển hàng C5

  • SCPTB0. CC.
TY_START_NOW
TY_EMAIL_US
TY_OTHER Name
Have a question ?
GET IN TOUCH WITH TRONSTOL
Whether you have a question about SMT machine features, shipping, site policies or anything else, we're here to help and ready to answer your questions.
Contact info
86-571-26265158
jemma.zhang@tronstol.com
4th Floor, Building 5, No. 2, Huayi Road, Yuhang Street, Yuhang District, Hangzhou
Sitemap Privacy Policy     Powered by: yinqingli.com