Hang Zhou Tronstol technology Co., Ltd.
Hang Zhou Tronstol technology Co., Ltd.
Conveyor C10
Right side of Conveyor
Detail of Conveyor
Conveyor C10

Name=Giao thông C10

Vui lòng xuống dưới để hiểu các thông số và thông tin.

Sử dụng Máy chuyển hàng PCB (C-10) được dùng để kết nối các thiết bị PCB với nhau, màn hình thức trong tiến trình phân tích chất lượng của bất kỳ tiến trình phát triển sản phẩm điện tử nào, hay thậm chí có thể sử dụng trong hệ thống lắp ráp bằng mã PCB hay hay các bộ đệm PCB (PCB) lại được sử dụng để kết nối các bộ hóa chất PCB của Conveyor C10


Điều chỉnh chính xác độ rộng


smoothh chạy, PCB đã thắng: --339; T được mắc kẹt


  • Speed là Tham số

  • được điều chỉnh lại của t àu Conveyor C10

  • SCPTB0. CC.
TY_START_NOW
TY_EMAIL_US
TY_OTHER Name
Have a question ?
GET IN TOUCH WITH TRONSTOL
Whether you have a question about SMT machine features, shipping, site policies or anything else, we're here to help and ready to answer your questions.
Contact info
86-571-26265158
jemma.zhang@tronstol.com
4th Floor, Building 5, No. 2, Huayi Road, Yuhang Street, Yuhang District, Hangzhou
Sitemap Privacy Policy     Powered by: yinqingli.com