Hang Zhou Tronstol technology Co., Ltd.
Hang Zhou Tronstol technology Co., Ltd.

Đội của chúng tôi đến từ khắp nơi, và mọi người đã tập hợp hợp tại chiếc tranh để có một giấc mơ chung. Tronstol là căn cứ để thực hiện tất cả mọi người trói buộc;39; giấc mơ. Ở đây chúng tôi đóng vai và nhận ra mình xứng đáng. Chúng ta là một đội kịch câm và đoàn kết. Tính chất siêng năng, lạc quan, độc lập và trí tuệ được phản ánh trong nhóm chúng ta. Chúng tôi yêu đội của mình. chúng tôi;3997; Chúng ta sẽ mở rộng đội.


Team of TronStol

Have a question ?
GET IN TOUCH WITH TRONSTOL
Whether you have a question about SMT machine features, shipping, site policies or anything else, we're here to help and ready to answer your questions.
Contact info
86-571-26265158
jemma.zhang@tronstol.com
4th Floor, Building 5, No. 2, Huayi Road, Yuhang Street, Yuhang District, Hangzhou
Sitemap Privacy Policy     Powered by: yinqingli.com