Hang Zhou Tronstol technology Co., Ltd.
Hang Zhou Tronstol technology Co., Ltd.

Để đảm bảo chất lượng ổn định của chúng tôi, Tronstol kiểm soát chất lượng rất kỹ trong suốt quá trình sản xuất.

Quality Control
 • Điều tra đến
  Điều tra đến

  Cục: Ban kiểm soát chất lượng vẫn còn:

  Khi các vật liệu đạt tới khu vực kiểm tra, số lượng được tính theo ghi chú giao hàng. Tiếp theo, cuộc kiểm tra sẽ được thực hiện theo các tiêu chuẩn kiểm tra, như kiểm tra các bản vẽ. Sản phẩm có năng lực được xếp vào một khu vực đủ tiêu chuẩn. Và các sản phẩm không đủ tiêu chuẩn bị bị bị bị từ chối và được trả lại cho bộ phận mua hàng với một lời giải thích. Mục đích :

  Đảm bảo tỷ lệ sản phẩm đủ tiêu chuẩn và giảm việc sản xuất phụ.  Điều tra đến
 • Sản lượng vật liệu
  Sản lượng vật liệu

  Cục: Kho chứa đồ

  : Theo như kế hoạch sản xuất của bộ phận sản xuất, người quản lý nhà kho nhận vật liệu tương ứng theo hóa đơn tài liệu cho bộ phận sản xuất. BJDZ mông:

  Đảm bảo rằng bộ phận sản xuất hoàn thành kịp thời không thiếu vật liệu nào.


  Sản lượng vật liệu
 • Sản
  Sản

  Cục: Sản phẩm

  bao gồm: Assemble theo trật tự như yêu cầu của bộ phận sản xuất. Mục đích

  : Đảm bảo đội bán hàng có thể gặp khách hàng ngon và kiểm tra lại 399; ngày giao hàng và chất lượng hàng.


  Sản
 • Name=File tráo đổi vCalendar Comment
  Name=File tráo đổi vCalendar Comment

  Bộ: mảng nhà kho

  vẫn chưa hoàn thành. Quản lý nhà kho đảm bảo rằng số lượng trong nhà kho phù hợp với các vật liệu thực tế, và thực hiện các thống kê dữ liệu. BJDZ mông: Đảm bảo rằng các tài sản cố định của nhà kho không bị mất hay không bị bỏ qua.


  Name=File tráo đổi vCalendar Comment
 • Điều tra tiến trình
  Điều tra tiến trình

  Cục: In Procement Thượng số

  : Projectmanagerment kiểm soát từng thiết bị theo SOP of procure kiểm tra. Khẩu hiệu

  : BSJDJ Bảo đảm rằng các thiết bị không có khuyết điểm chất lượng và không có khiếm khuyết rõ ràng.

  Điều tra tiến trình
 • Kiểm tra hàng
  Kiểm tra hàng

  Cục: Điều kiện kiểm soát chất lượng cuối cùng

  Sự kiểm tra gắt gao theo sự kiểm tra cá độ của sản phẩm như chức năng, máy móc, bề ngoài, điện thế, v. mông:

  Sản lượng bảo đảm.


  Kiểm tra hàng
 • Kiểm tra hàng hóa
  Kiểm tra hàng hóa

  Cục: Điều kiện kiểm soát chất lượng cuối cùng

  Theo yêu cầu bán hàng, kiểm tra to àn bộ sản phẩm, bao gồm điện, bề ngoài, chức năng, thanh tra vận chuyển, v.v. BJDZ mông: Đảm bảo khách hàng có thể nhận được máy móc thỏa đáng.


  Kiểm tra hàng hóa
 • Mẹ kiếp
  Mẹ kiếp

  Cục: Cục y Hậu cần

  : Theo hóa đơn bán hàng, kiểm tra các phụ kiện, kiểm tra SN. Không, và thực hiện kỹ lưỡng sản xuất SOP trong quá trình đóng gói. Mục đích

  : Đảm bảo rằng trong quá trình vận chuyển không có bất kỳ khiếm khuyết về đồ đạc nào, và cho phép khách đón máy trong tình trạng tốt.


  Mẹ kiếp
Have a question ?
GET IN TOUCH WITH TRONSTOL
Whether you have a question about SMT machine features, shipping, site policies or anything else, we're here to help and ready to answer your questions.
Contact info
86-571-26265158
jemma.zhang@tronstol.com
4th Floor, Building 5, No. 2, Huayi Road, Yuhang Street, Yuhang District, Hangzhou
Sitemap Privacy Policy     Powered by: yinqingli.com