Hang Zhou Tronstol technology Co., Ltd.
Hang Zhou Tronstol technology Co., Ltd.
 • Language
  Language Công ty chúng tôi được thành lập ở Hàng Châu.
 • color
  color Khối lượng đã được mở rộng, nhánh Thâm Quyến đã được thiết lập.
 • color
  color Một lần nữa, chính Quảng Châu được tạo hiện
 • color
  color Xây dựng một phòng thí nghiệm SMT chung với Đại học HangyZhou Dianzi
 • color
  color Công ty của chúng tôi sở hữu hơn 500kg máy móc Máy địa điểm. Một số sản phẩm đã được nhận chứng nhận về ISO 9000
 • Remember
  Remember Qua được chứng nhận Công ty Công nghệ cao quốc gia.
 • 2020
  2020 Kết thúc Cải cách cổ phiếu chung
Have a question ?
GET IN TOUCH WITH TRONSTOL
Whether you have a question about SMT machine features, shipping, site policies or anything else, we're here to help and ready to answer your questions.
Contact info
86-571-26265158
jemma.zhang@tronstol.com
4th Floor, Building 5, No. 2, Huayi Road, Yuhang Street, Yuhang District, Hangzhou
Sitemap Privacy Policy     Powered by: yinqingli.com