Hang Zhou Tronstol technology Co., Ltd.
Hang Zhou Tronstol technology Co., Ltd.
Conveyor C12
Rear left side of Conveyor
rear right side of Conveyor
Top of Conveyor
Conveyor C12

Giao dịch C2

Vui lòng xuống dưới để hiểu các thông số và thông tin.

Ứng dụng của Conveyor C2


C ái chuyên chở PCB bên ngoài (C-12) được dùng để kết nối các thiết bị PCB với nhau, rồi màn điều tra ảo trong quá trình phân tích chất lượng của bất kỳ tiến trình phát triển sản phẩm điện tử, hay thậm chí có thể sử dụng vào bộ phận lắp ráp bằng mã PCB hay hay hay bộ đệm PCB (PCB)


Đặc trưng của Conveyor C2 BSJDJ Độ rộng này có thể được điều chỉnh chính xác GPS GPS điều chỉnh tốc độ


  • của Conveyor C2

  • SCTS. CC.
TY_START_NOW
TY_EMAIL_US
TY_OTHER Name
Have a question ?
GET IN TOUCH WITH TRONSTOL
Whether you have a question about SMT machine features, shipping, site policies or anything else, we're here to help and ready to answer your questions.
Contact info
86-571-26265158
jemma.zhang@tronstol.com
4th Floor, Building 5, No. 2, Huayi Road, Yuhang Street, Yuhang District, Hangzhou
Sitemap Privacy Policy     Powered by: yinqingli.com