Hang Zhou Tronstol technology Co., Ltd.
Hang Zhou Tronstol technology Co., Ltd.
Conveyor J08
Rear right side of Conveyor
Rear left side of Conveyor
Top of Conveyor
Conveyor J08

C08 Name

Vui lòng xuống dưới để hiểu các thông số và thông tin.

Ứng dụng Máy chuyển hàng PCB (C-08) được dùng để kết nối các thiết bị PCB với nhau, màn hình ảnh trong quá trình phân tích chất lượng của bất kỳ tiến trình phát triển sản phẩm điện tử, hay thậm chí có thể sử dụng trong bộ phận lắp ráp bằng mã PCB hay bộ đệm PCB (PCB) Bộ phận


với bộ dạng sinh vật chất ưa thích. Máy chuyển hóa C08


Chỉnh chính xác độ rộng


  • smooth running, PCB won ngon ngon trói trói;39; để bị kẹt Tham số Speed

  • điều chỉnh được

  • Parameter Máy chuyển hàng C08


SCPTB0. CC.TY_START_NOW
TY_EMAIL_US
TY_OTHER Name
Have a question ?
GET IN TOUCH WITH TRONSTOL
Whether you have a question about SMT machine features, shipping, site policies or anything else, we're here to help and ready to answer your questions.
Contact info
86-571-26265158
jemma.zhang@tronstol.com
4th Floor, Building 5, No. 2, Huayi Road, Yuhang Street, Yuhang District, Hangzhou
Sitemap Privacy Policy     Powered by: yinqingli.com