Hang Zhou Tronstol technology Co., Ltd.
Hang Zhou Tronstol technology Co., Ltd.
Reflow Oven L8
Reflow Oven L8

Phản xạ Ovin L8

Vui lòng xuống dưới để hiểu các thông số và thông tin.

Bộ phận dữ liệu phản xạ Oven L8


SCPTB0. CC


Đặc trưng của NHsp; Phản xạ Ove L8


  • L8 cấu trúc không tách rời được lò nướng hoạt động với luồng gió nóng tới phơi PCB, hỗ trợ hầu hết các thành phần thường, đèn LED và các loại IC. Cấu trúc

  • với tám lò sưởi có thể khiến nhiệt độ bên trong chính xác và cân đối tốt hơn, chỉ cần đến 15-20min để đến được nhiệt độ lao động.TY_START_NOW
TY_EMAIL_US
TY_OTHER Bông tuyết
Have a question ?
GET IN TOUCH WITH TRONSTOL
Whether you have a question about SMT machine features, shipping, site policies or anything else, we're here to help and ready to answer your questions.
Contact info
86-571-26265158
jemma.zhang@tronstol.com
4th Floor, Building 5, No. 2, Huayi Road, Yuhang Street, Yuhang District, Hangzhou
Sitemap Privacy Policy     Powered by: yinqingli.com