Hang Zhou Tronstol technology Co., Ltd.
Hang Zhou Tronstol technology Co., Ltd.
Desktop Reflow Oven D8 (Desktop)
Desktop Reflow Oven D8 (Desktop)

Phản xạ Ove D8 (màn hình)

Màn hình phản xạ Thậm chí BSJDJ Xin hãy xuống dưới để hiểu các tham số và thông tin.

Đặc trưng cho phản xạ Ovin D8 (màn hình)


SCPTB0. CC


Đặc trưng của NHsp; Phản hồi Oven D8 (màn hình)


  • D8'nbsp; màn hình nền lò nướng làm việc với gió nóng với PCB, hỗ trợ phần lớn bình thường, đèn LED, và các loại IC.

  • Xài máy AC để vận hành dây chuyền, đường truyền kiểu dây chuyền. Tốc độ điều chỉnh được điều khiển bằng công tắc điện tử tự động tương tự, độ nhạy không hơn một độ, độ chính xác điều khiểnTY_START_NOW
TY_EMAIL_US
TY_OTHER Bông tuyết
Have a question ?
GET IN TOUCH WITH TRONSTOL
Whether you have a question about SMT machine features, shipping, site policies or anything else, we're here to help and ready to answer your questions.
Contact info
86-571-26265158
jemma.zhang@tronstol.com
4th Floor, Building 5, No. 2, Huayi Road, Yuhang Street, Yuhang District, Hangzhou
Sitemap Privacy Policy     Powered by: yinqingli.com