Hang Zhou Tronstol technology Co., Ltd.
Hang Zhou Tronstol technology Co., Ltd.
Semi-automatic Solder Printer YS350
Semi Automatic Stencil Printer YS350
Semi-automatic Solder Printer YS350

Mẫu máy in bán ma trận

Vui lòng xuống dưới để hiểu các thông số và thông tin.

Đặc trưng của Mẫu máy in bán tự động USSI350


SCPTB0. Trình điều khiển máy in bán hàng Semi-tự động SISTE10PC, màn hình chạm màn hình, và giao diện thao tác thực đơn. Nhà chọc dò phù hợp. Tương tự với máy in tự động, một cái nạo chọc trời; Mẫu máy in tốc độ bán tự động có thể trôi nổi tự do lên xuống và được điều chỉnh tự động với lưới thép. Áp suất của máy dò được điều chỉnh. Áp suất trên lưới thép được điều chỉnh theo chiều dài của cái rãnh.TY_START_NOW
TY_EMAIL_US
TY_OTHER In trình nôis
Have a question ?
GET IN TOUCH WITH TRONSTOL
Whether you have a question about SMT machine features, shipping, site policies or anything else, we're here to help and ready to answer your questions.
Contact info
86-571-26265158
jemma.zhang@tronstol.com
4th Floor, Building 5, No. 2, Huayi Road, Yuhang Street, Yuhang District, Hangzhou
Sitemap Privacy Policy     Powered by: yinqingli.com