Hang Zhou Tronstol technology Co., Ltd.
Hang Zhou Tronstol technology Co., Ltd.

Cuộc bầu cử đã được tổ chức tại trung tâm triển lãm và Thẩm Quyến vào chín-11th September. Đã từng là ngành công nghiệp và trói tay 399; Một s ự kiện chính, một cuộc họp hàng năm cho các chuyên gia công nghiệp, người mua và người quyết định. Dây kết nối từ các thành phần đến mô- đun, bảng nhúng, hệ thống thông minh và mạng của Tất cả đều được bọc dưới một trạm. Nhà hàng của chúng tôi có hàng người, và nhiều khách hàng đã ký hợp đồng mua hàng trực tiếp với công ty chúng tôi tại triển lãm.


ELEXCON 2020


ELEXCON 2020

ELEXCON 2020


ELEXCON 2020


Relate News
Liên lạc
jemma.zhang@tronstol.com
86-571-26265158
4th Floor, Building 5, No. 2, Huayi Road, Yuhang Street, Yuhang District, Hangzhou
Have a question ?
GET IN TOUCH WITH TRONSTOL
Whether you have a question about SMT machine features, shipping, site policies or anything else, we're here to help and ready to answer your questions.
Contact info
86-571-26265158
jemma.zhang@tronstol.com
4th Floor, Building 5, No. 2, Huayi Road, Yuhang Street, Yuhang District, Hangzhou
Sitemap Privacy Policy     Powered by: yinqingli.com