Hang Zhou Tronstol technology Co., Ltd.
Hang Zhou Tronstol technology Co., Ltd.

Máy phát điện 2020 China Munich Shanghai Electronics Show là châu Á ngon;39; Một trong những s ự kiện quan trọng nhất trong ngành công nghiệp Những năm gần đây, triển lãm đã trở thành hành tinh E-hành tinh và trở thành một nền tảng phát triển cao chất lượng dẫn đầu tương lai của công nghệ điện tử trên: Ban lãnh đạo ủy viên


, cảm biến, kết nối và nguồn cung cấp năng lượng tạo nên lõi của hành tinh E-planet này, xây dựng đất đai, các thành phố và đường phố Hệ thống tái tạo của hành tinh điện tử giúp người ta trực tiếp hiểu được động lực thúc đẩy việc phát triển thế giới điện tử Trên hành tinh E, những vị khách và những ví dụ là cư dân Họ có thể dễ dàng liên lạc bất cứ lúc nào và chứng kiến xu hướng phát triển của nền công nghiệp điện tử


Electronica China 2020

Relate News
Liên lạc
jemma.zhang@tronstol.com
86-571-26265158
4th Floor, Building 5, No. 2, Huayi Road, Yuhang Street, Yuhang District, Hangzhou
Have a question ?
GET IN TOUCH WITH TRONSTOL
Whether you have a question about SMT machine features, shipping, site policies or anything else, we're here to help and ready to answer your questions.
Contact info
86-571-26265158
jemma.zhang@tronstol.com
4th Floor, Building 5, No. 2, Huayi Road, Yuhang Street, Yuhang District, Hangzhou
Sitemap Privacy Policy     Powered by: yinqingli.com